top of page

Denkdiner

Elkaar aan tafel ontmoeten tijdens een Denkdiner is een zeer aantrekkelijke en bijzondere vorm van een filosofische ontmoeting.

 

Tijdens een driegangen diner ontmoeten tafelgenoten en meningen elkaar. Met passie voor een onderwerp wordt tijdens het voorgerecht een thema geïntroduceerd. Vervolgens krijgen tafelgenoten tijdens het hoofd- en nagerecht ruimte voor het stellen van vragen en volgt de gezamenlijke dialoog.

 

Een Denkdiner biedt zo een fijne gelegenheid om een thema of onderwerp door de ogen van de ander te ervaren en eigen opvattingen nader te beschouwen.

Gespreksvormen

bottom of page