top of page

Filosoferen met senioren

Filosoferen met senioren is ontstaan vanuit de gebleken behoefte aan waardevolle contacten en het scherp houden van de geest. De groep senioren is heel divers in o.a. leeftijd, belangstelling en cognitieve kwaliteiten. Gespreksonderwerpen blijven dicht bij de dagelijkse belevingswereld van de deelnemers.

 

Tijdens het filosoferen onderzoeken we vragen uit het dagelijks leven. Vragen die voor veel van ons belangrijk zijn, zoals:

  • Wat betekent liefde? 

  • Waarom zou je op hoge leeftijd nog boeken lezen?

  • Wanneer ben je een goede opa of oma? 

  • Wat betekent zielsverwantschap?

  • Waarom is muziek voor sommige mensen zo belangrijk?

 

Jonge senioren leiden een actief leven. Met deze groep voeren we socratische gesprekken volgens de beproefde methode; met een thema, een algemene vraag, ervaringsvoorbeelden, het uitdiepen van een voorbeeld en het zoeken naar achterliggende principes. Deelnemen aan een onderzoekend gesprek met diepgang is boeiend en prikkelt de geest. Een ontmoeting duurt twee uur, maar loopt ook wel eens uit. 

 

Als een groep minder in staat is om actief deel te nemen, kiezen we voor een kortere gespreksduur en een gespreksvorm die is afgeleid van het gangbare socratisch gesprek.

Het thema komt dan bij voorkeur uit de groep zelf. 

Gespreksgroepen ontstaan door individuele aanmelding voor een gespreksthema. Daarnaast kunnen ook zelf geformeerde groepjes zich (in eigen omgeving) aanmelden voor een gesprek over een van onze thema's en onder onze begeleiding.

 

Hoe gaan we filosoferen?

Met een groep van minimaal 6 en maximaal 10 senioren en één gespreksleider gaan we in een kring zitten. We kiezen samen een vraag die de groep wil onderzoeken. Daarna houden we ons aan de volgende omgangsvormen:

  • We zijn oprecht geïnteresseerd in de andere deelnemers: we laten elkaar uitspreken, we luisteren goed naar elkaar, we stellen elkaar vragen, we geven elkaar de ruimte om na te denken en we geven elkaar de tijd om belangrijke zaken op te schrijven.

  • We blijven bij de vraag die we hebben gekozen: die vraag vormt de rode draad van het gesprek.

Gespreksvormen

bottom of page