top of page

Gespreksvormen

Filosoferen met senioren

Filosoferen met senioren is ontstaan vanuit de wens naar waardevolle gesprekken en het scherp houden van de geest. De groep senioren is divers in leeftijd, belangstelling en cognitieve kwaliteiten. Gespreksonderwerpen blijven dicht bij de dagelijkse belevingswereld van deelnemers.

 

Tijdens de Ontmoetingen onderzoeken we vragen uit het dagelijks leven. Vragen die voor veel van ons belangrijk zijn, zoals:

  • Hoe ga ik om met de mij resterende tijd?

  • Wat betekent liefde? 

  • Waarom zou je op hoge leeftijd nog boeken lezen?

  • Wanneer ben je een goede opa of oma? 

  • Wat betekent zielsverwantschap?

 

Jonge senioren leiden nog vaak een actief leven. We houden socratische gesprekken volgens de beproefde methode; met een thema, een algemene vraag, ervaringsvoorbeelden, het uitdiepen van een voorbeeld en het zoeken naar achterliggende principes. Deelnemen aan een onderzoekend gesprek met diepgang is boeiend en prikkelt de geest.

 

Als een groep minder in staat is om actief deel te nemen, kiezen we voor een korte gespreksduur en een gespreksvorm die is afgeleid van het gangbare socratisch gesprek. Het thema komt dan bij voorkeur uit de groep zelf. 

Gespreksgroepen ontstaan door individuele aanmelding voor een gespreksthema. Daarnaast kunnen ook zelf geformeerde groepjes zich (in eigen omgeving) aanmelden voor een gesprek over een van onze thema's en onder onze begeleiding.

 

Hoe gaat dit in z'n werk? 

Met een groep van 4 tot maximaal 8 deelnemers en een gespreksleider zitten we bij elkaar. We kiezen samen het thema met een vraag die de groep wil onderzoeken.

  • Deelnemers zijn oprecht geïnteresseerd in de andere deelnemers. Ze laten elkaar uitspreken, luisteren naar elkaar, stellen vragen en geven elkaar ruimte en tijd om na te denken

  • Ze blijven bij het thema dat is gekozen: de vraag vormt de rode draad van het gesprek.

bottom of page