top of page

Gespreksonderwerpen

Onderwerpen en thema's die ons dagelijks bezig houden zijn een belangrijke bron van inspiratie. Een greep uit een veelheid van klassieke en maatschappelijke thema's.
Vrijheid

Vrijheid wordt als iets zeer begerenswaardigs beschouwd. Maar wat houdt vrijheid eigenlijk in? Welke vormen van vrijheid zijn de moeite waard? Hoe vrij zijn wij? En als onze vrijheid andermans onvrijheid betekent, waar liggen dan de grenzen van onze vrijheidsdrang?

 

Vriendschap

Een van de grootste genoegens in het leven is het hebben van vrienden. Wat maakt iemand tot een ware vriend? Waaruit bestaat het plezier van vriendschap precies? Kan je vriendschappen maken?

Ontmoeting

Veroorzaakt scheurtjes in onze schil, ons pantser, ons sociale schild. Ontmoetingen doen beseffen dat anders zijn bestaat. In de ontmoeting kun je het standpunt van de ander ontdekken. Een denkbeeld heeft een botsend denkbeeld nodig (Hegel)

Eenzaamheid

Er is sprake van discrepantie tussen de contacten die iemand heeft en die de persoon zou willen hebben. Eenzaamheid lijkt iets heel subjectiefs: een persoonlijk gevoel. Wat is eenzaamheid? Mag een mens eenzaam zijn?

Individualisme

We leven behoorlijk individualistisch. Toch hebben we ook de behoefte om ergens bij te horen. En eigen ontplooiing is alleen mogelijk in contact met anderen. Hoeveel rekening moeten wij houden met die anderen? Zijn wij ook verantwoordelijk voor hen?

 
Mijn nieuwe buurman is een robot

De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan snel. Technologische veranderingen volgen elkaar snel op. Dat leidt tot een explosieve vooruitgang. Een nieuwe buurman als robot? Gaan we ook ons eigen geheugen upgraden?

 
Consumptie

Er gaat een intensieve beïnvloeding uit om ons meer te laten consumeren. Hoe moeten we hiermee omgaan? Duidt het op de kracht van de vrije markt of op een gebrek aan beheersing? Leven wij om te consumeren of consumeren wij om te leven?

De kunst van het ouder worden

Wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen “jong te blijven” of heeft ouderdom zijn eigen kwaliteiten? Wat is de plaats van ouder worden in het leven?

 

Veranderen

Inmiddels weten we dat veranderen niet vanzelf gaat. We zitten veelal vast in bestaande patronen, op de automatische piloot langs gebaande paden. Waarom moeten we veranderen? Wat zet ons tot verandering aan? Wat kan ik doen?

bottom of page