top of page

Onze visie 

Boeiende voordrachten over tal van filosofische onderwerpen worden op veel plaatsen en veelal in een klassikale setting gegeven. Hierbij ontbreekt vaak de mogelijkheid om met de verkregen kennis aan de slag te gaan.

 

Filosofische ontmoetingen biedt een gastvrij podium om in een kleinschalige setting met elkaar in gesprek te gaan. Een podium voor mensen die als grote gemene deler hebben dat ze graag geïnspireerd willen worden en na willen denken over allerhande thema’s en kwesties die ons dagelijks bezig houden. Het biedt een podium om te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en in dialoog met elkaar te gaan.

Wie en waar

Filosofische ontmoetingen is begin 2015 als platform in de plaats Beetsterzwaag in Friesland ontstaan. Dit om elkaar te kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Met een klein team van filosofen, filosofisch consulenten en vrijwilligers bouwen we voort op waar we mee begonnen zijn. Interessante en leuke thema’s bedenken en uitwerken. Het platform is beschikbaar voor alle plaatsen waar mensen met elkaar in gesprek willen gaan. 

 

Zie ook onze                      voor de komende periode. Aanvullende thema’s en nieuwe locaties worden (met jouw inbreng) door ons uitgewerkt. Via de media en deze website houden we je hiervan graag op de hoogte.

bottom of page