top of page

Filosofische Ontmoetingen is in 2015 als platform in de provincie Friesland begonnen. Dit om elkaar te kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Met een klein team van filosofen, filosofisch consulenten en vrijwilligers bouwen we voort op waar we mee begonnen zijn. Interessante en leuke thema’s bedenken en uitwerken. Het platform is beschikbaar voor alle plaatsen waar mensen met elkaar in gesprek willen gaan. 

 

Zie ook onze                      voor de komende periode. Aanvullende thema’s en nieuwe locaties worden door ons uitgewerkt. Via deze website houden we je hiervan graag op de hoogte.

Onze visie 

Filosofische onderwerpen worden doorgaans in presentatievorm of in klassikale opzet gegeven. Het onderwerp wordt ingeleid, waarna vragen kunnen worden gesteld. Gelegenheid om echt met elkaar in gesprek te gaan is er dan niet. 

 

Filosofische Ontmoetingen wil een podium bieden om in kleinschalige setting wél met elkaar in gesprek te komen. Een podium voor mensen die als grote gemene deler hebben dat ze graag na willen denken en met anderen van gedachten willen wisselen over allerhande thema’s en kwesties die ons bezig houden. Het biedt een podium om te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan.

bottom of page