top of page

Gespreksvormen

Socratische gesprekken

Socrates is de aartsvader van onze westerse filosofie. Ruim voor onze jaartelling onderzocht hij in Athene allerhande kwesties door middel van een gesprek. Door het uitwisselen en toetsen van meningen bracht hij zijn gesprekspartners tot een onderzoek van hun eigen ervaringen en hun opvattingen van wat in het leven belangrijk is. Op deze wijze richtte Socrates zich op het vaststellen van wat deugdelijk gedrag of deugdelijke opvattingen waren. Van zijn gesprekspartners wilde hij niet alleen weten wat ze van een kwestie vonden, maar ook hoe zij ermee omgingen. Daarmee bracht hij hen ertoe om niet alleen hun ideeën, maar ook zichzelf te onderzoeken.

Tegen deze achtergrond organiseren wij socratische gesprekken. Deelnemers gaan op bezinnende wijze met elkaar in gesprek. Vragend en onderzoekend gaan ze op zoek naar aanvullende inzichten. Zo worden deelnemers uitgedaagd om grenzen van het eigen denken te herkennen en te verleggen. Prikkelende vragen als ‘hoe zit dat dan wel’, of  ‘waar ligt de kern van je twijfel’ stimuleren om voorbij denkgrenzen te gaan.

 

Na afloop ervaren deelnemers geregeld dat het gesprek soms verassende wijsheid heeft toegevoegd. Wijsheid die ruimte kan bieden aan andere denkwijzen en handelingsperspectieven.

 

De gesprekken worden ingeleid en staan onder begeleiding van een filosofisch consulent. Ter voorbereiding van een Ontmoeting wordt soms aan deelnemers gevraagd om alvast een korte introductie/inleiding door te nemen.

bottom of page